Mécses életmód formáló program

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1149

A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása. Részcélok
 • Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása az élet különböző színterein;
 • Minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása, az egyéni felelősségvállalás fokozása;
 • Egyének és csoportok képességeinek és készségeinek fejlesztése az egészséges választások érdekében
 • A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása;
 • A helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, tervezések számának növelése;
 • A közösségi aktivitások (különösen a színtereken), a partnerségi együttműködések, és a helyi közösségek erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében.


Sajtóközlemény:

Egészségre nevelő, szemléletformáló és életmódprogramok a Mécses Egyesületnél

A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1149 azonosító számú projekt a békési kistérség településén, Mezőberényben valósult meg. Elsődleges célcsoportja a szervezet fogyatékkal élő, pszichiátriai és szenvedélybetegei és családjaik. E célcsoport területén a betegségükből adódóan, illetve a gyógyszerkészítmények hatásai miatt sokkal magasabb a szív és érrendszeri betegségek, cukorbetegségek kockázatai. 

A Mécses Egyesület a fenti okok miatt olyan komplex programot dolgozott ki és valósított meg, melynek eredményei túlmutatnak a projekt futamidején. A programelemek egymásra épültek, sorozatláncot alkottak. Egyaránt érintették a lelki és a testi fizikai egységet, valamint az egészséges táplálkozást is. A pillanatnyi állapotváltozáson, javuláson túl a program fő célja volt a szemléletformálás, szemléletváltás.

A Mécses Egyesület 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között valósította meg projektét „Mécses életmód formáló program” címén.”

Az Új Széchenyi Terv keretén belül a pályázatban elnyert 9.372.756 forintos összegből valósult meg a projekt a következő programokkal:

 1. Egészségterv készítése
 2. Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megtartása és/vagy visszaállítása érdekében Egészségügyi állapotfelmérés és Egészséghét.
 3. Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési program keretén belül Alpha kurzus.
 4. Életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása keretében FÉK Klubok tartása és laikus önsegítés.
 5. Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása keretében Egészségnap.
 6. Drog-és túlzott alkoholfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása keretében Egészségnap.
 7. A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása keretében Sportfoglalkozás.
 8. A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása keretében előadás és tanácsadás.