Kis létszámú otthonaink

A lakóotthonokban azok az értelmi akadályozatással élő emberek helyezhetők el, akik önálló életre képtelenek, ugyanakkor önmaguk ellátására képesek és nem igényelnek állandó felügyeletet és ellenőrzést.

A lakóotthonok a bentlakásos intézményi ellátásokhoz hasonló ellátást nyújt. Attól eltérést a kiscsoportos, családi körülményeket imitáló lakóotthoni környezet jelent. Egyesületünk lakóotthona állami gondozásban felnövekedett, családi háttérrel nem rendelkező értelmi fogyatékos fiataloknak jött létre.

Átmeneti lakóformát képez a nyitott és a zárt intézmény típusok között. Kis létszámmal lehetőséget biztosít az önálló életvezetés viszonylag magas szintjére, privát szférát biztosít, ugyanakkor állandó segítséget és gondozást nyújt.

A lakóotthon feladata a lakók teljes ellátásának biztosítása, 24 órás hideg- meleg víz és fűtésszolgáltatás, ápolási, gondozási feladatok. Egy szobában 1-2 fő lakik.
Az otthon működtetésének célja a fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek normalizálása, a nem fogyatékos kortársaihoz való közelítés elősegítése, a sérült ember által is megélhető teljesebb élet lehetőségének megteremtése.
Az emberi személyiség kiteljesítése a keresztény értékrend alapján, a szeretet segítségével. A gondozottak itt nem fogyatékos társaikéhoz hasonló körülmények között, hasonló módon, hasonló tiszteletben, bánásmódban részesülve az ép emberekével közös világban, ehhez minél több szálon kapcsolódva élnek.

A hasonló életmód és bánásmód egyrészt személyiségük, emberi jogaik, személyes igényeik kívánságaik messzemenő figyelembevételt jelent, másrészt azt a célt, hogy kialakuljon bennük az egyéni lehetőségeikhez képest a legnagyobb önállóság, a felelősség vállalás és részvétel saját maguk ellátásában, környezetük alakításában, rendbe tartásában.

Fogyatékos személyek lakóotthonaiban 18 fő van ellátásban.
Napsugár lakóotthon:
Működési engedélyt 2001.január 1- én kapta , 8 férőhelyes.
Harangvirág lakóotthon:
Működési engedélyt 2005. Szeptember 21-én kapta 8 fő férőhelyes.
Reményház támogatott lakhatás
Működési engedély: 2015. december 22-én kapta 8 fő férőhelyes.
Ernyőház támogatott lakhatás
Működési engedély folyamatban, 6 fő férőhelyes