GINOP 3.3.3-17

„Esély a jövőnek, a digitális írástudás lehetőségét MINDENKINEK”

Kedvezményezett neve: Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
Projekt azonosítószáma: GINOP-3.3.3-17-2017-00065

A projekt közvetett célja:

A digitális eszközök használatából kimaradó, digitális készségekkel nem rendelkező társadalmi rétegek már jelenleg is komoly lemaradásban vannak. Egyre több munkahely betöltésének alapfeltétele az IKT eszközök használatának képessége, így a tudás hiánya tartósan konzerválja a leszakadó csoportok hátrányos helyzetét. Az információkhoz való, gyakorlatilag korlátlan hozzáférés, az IKT eszközök és szolgáltatások igénybe vétele minden vonatkozásban javítja az érintettek életminőségét és munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségeit. Sokan azonban ezt a helyzetet nem ismerik fel, vagy nem látják akkora jelentőségűnek, ezért nem is tesznek semmit a helyzet megváltoztatása érdekében.

A digitális alapkészségekkel nem rendelkezők magas aránya a nemzetgazdaság szintjén a növekedés és a foglalkoztatás, végső soron tehát a versenyképesség korlátjaként jelenik meg, egyben potenciálisan komoly társadalmi feszültségek forrása és a szociális egyenlőtlenségek újratermelődésének egyik okozója. A digitális készségek hiánya főként a vidéki, alacsony státusú és végzettségű állampolgárok munkaerő-piaci kilátásait és életminőségét rontja, akik körében egyébként is a legalacsonyabb a foglalkoztatottság.

A digitális készségek hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a leszakadó csoportok hátrányos helyzetét – ráadásul éppen azok a rétegek a leginkább elutasítóak az internet használatával és infokommunikációs képzések igénybevételével kapcsolatban, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Tehát a digitális írástudás hiánya önmagában versenyhátrányt jelent és hozzájárul a hátrányos helyzet konzerválásához, hosszabb távon pedig elmélyítéséhez

A GINOP 3. prioritás a digitális készségek tekintetében két célt fogalmaz meg:

• Egyrészt fejleszteni szükséges a közösségi internet-hozzáférési pontok infrastruktúráját és szolgáltatási kínálatát, ahol kiemelt cél a már meglévő és újonnan létrehozandó közösségi internet hozzáférési pontok informatizáltsági szintjének 2020-ra történő megvalósítása és az általuk nyújtott szolgáltatások (offline és elektronikus) bővítése. E cél megvalósítását szolgálja a GINOP-3.3.1. „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt projekt. 

• Másrészt meg kell teremteni az igényt arra, hogy az érintett társadalmi csoportok meg akarják ismerni a digitális világot, és tudatosuljon bennük, hogy milyen előnyökkel jár az életükben az internet használata.

A vállalt projektfeladatok:

A projekt megvalósításának helyszíne a Dél-alföldi Régió, Békés megye északi része. A projekt célja 7 településen (Mezőberény, Köröstarcsa, Békés, Kamut, Csárdaszállás, Murony, Bélmegyer) megteremteni az igényt arra, hogy az érintett társadalmi csoportok meg akarják ismerni a digitális világot, és tudatosuljon bennük, hogy milyen előnyökkel jár életükben az internet használata. Emellett biztosítani azokat a segédeszközöket, amelyek segítik a célcsoportot, hogy megismerjék a digitális világot.

A projekt költségvetése a fogyatékkal élők speciális szükségleteit messzemenően figyelembe véve kerültek tervezésre, csakúgy, mint a digitális írástudás elsajátítása is. A fogyatékosságtól függően segédeszközöket biztosítunk: autizmussal élők részére infokommunikációs eszközöket, hallássérültek részére jelnyelvi tolmácsot, vakok részére olyan MACHINTOS gépeket, amelyek hangosan kommunikálják, amit írnak, vagy ami válasz érkezik. Mindemellett a pszichoszociális vagy mentális fogyatékkal küzdőknek mentor szakembert, akik részletesen többször elmagyarázzák a lépéseket.

A projekt keretében 10 db Alcatel Onetouch Pixi4 táblagépet kisorsolunk a jelentkezők között.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01. - 2018.12.31.
A projekt összköltsége: 21 millió forint
Szerződött támogatás összege: 18,9 millió forint
Támogatás intenzitás: 90%