EFOP 1.3.5-16

EFOP- 1.3.5- 16- 2016- 00505

 

A kedvezményezett neve: Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
A projekt címe: „Apáról fiúra” Ősi kézműves mesterségek és életbölcsességek átadása, generációk egymás között a társadalmi összetartozás megerősítéséért” – EFOP 1.3.5. Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
A szerződött támogatások összege: 25 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának ideje: 2017.03.01. – 2020.03.01.

Projekt bemutatása:

A projekt közvetett célja:

 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein.
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
 • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

A projekt közvetlen célja:

Mezőberény városában elsősorban a fiatalok, a családok és a fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok, illetve Mezőberény város lakossága részvételével megvalósuló programok, mely programok kisközösségi kereteken belül szerveződnek. A programokban résztvevők társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeikkel, a generációk közötti együttműködéseikkel elősegítik a területi és társadalmi kiegyenlítődés, életminőségük a közösségi tevékenységekbe történő bevonásuk után javul.

Ezen célokat 5030 fő 94 programban történő részvételével valósítjuk meg. A számszerűsített szakmai elvárás egyik értékénél teljesül az 50%-al magasabb vállalás.

A projekt célcsoportja:

 • hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, elsősorban középiskolások, fogyatékkal élő fiatalok, valamint a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul (a Mécses Egyesület szolgáltatásait igénybe vevők, együttműködő partnereinkkel kapcsolatban lévők, látókörükbe kerültek, egyházak szolgáltatásait is igénybe vevők)
 • Mezőberény város lakosságának egésze, hiszen projektünk célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködések létrehozásának segítése, létrehozása. Mezőberényben az 1720-as újratelepítés óta három nemzetiség él együtt (magyar, német, szlovák), mely közösségek együttélésének fejlesztését és hagyományaik megőrzését is hivatottak programelemeink megvalósítani.

Programok:

 • A3/1. Kézműves napok
 • A4/1. Önkéntes munka időseknél
 • AV2/1. Önkénteseknek tréning jellegű előadás-sorozat
 • C1/1. Városi rendezvényeken megjelenés
 • C2/1. Szakmai fórumok
 • C3/1. Dekoráció készítése idősek otthonában
 • C3/2. Fogyatékos fiatalok napjai
 • C3/3. Kézműves tábor idősekkel
 • C4/1. Ünnepekre készülődés programsorozat
 • CV1/1. Identitás erősítése
 • CV1/2. Nemzetiségi találkozó