Mécses Egyesület bemutatása

Létrejöttének célja:

A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Békés megyében, Mezőberény városában 1999-ben alakult, 12 alapító taggal, magukat hívő keresztyénnek valló baráti csoport tagjaiból.. A Gyulai Bíróság 2000. február 17-én jegyezte be 1778 számmal.

Célja: hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek segítése, köztük kiemelten a fogyatékos, beteg emberek életének segítése, részükre ellátások biztosítása, ellátások nyújtása, érdekképviseletük.

Küldetése

A szervezet küldetése, hogy a fogyatékkal élő, valamint a problémával küzdő emberek életét segítse mind testileg és mind lelkileg. A fizikai segítség egyik eszköze szociális szolgáltatások nyújtása az életvitel segítéséhez, alap és szakellátások létrehozása és biztosítása részükre, a másik eszköz a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása: foglalkoztatásba vonás, a foglalkoztatás-szervezés és munkaközvetítés, felkészítés a munkavállalásra. Valamint védett rehabilitációs foglalkoztatási formák között foglalkoztatás nyújtása, hogy ha nem képesek, vagy nincs lehetőségük a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni, akkor is hasznos tagjai legyenek a társadalomnak és dolgozhassanak.

A lelki segítség célja, hogy találkozzanak Istennel és személyes megváltójukkal, Jézus Krisztussal, hogy megtérjenek. Ennek egyik eszköze a naponkénti áhítat, valamint a a különböző keresztyén gyülekezeti alkalmakra való meghívás, abban való részvétel megszervezése. A másik eszköze harangkórus, énekkórus és pantomim csoport létrehozása és programok szervezése, ahol a dalok és produkciók mind keresztyén üzeneteke hordoznak.

A szervezet formája:

A szervezet kiemelten közhasznú egyesület.

A szervezet legfelsőbb szerve a közgyűlés, a közgyűlés közötti időszakokban az egyszemélyes ügyvezető – elnök irányítja a szervezet munkáját. A közgyűlésnek tartozik beszámolni az elvégzett munkáról.

A szervezet feletti törvényességi ellenőrzést a felügyelő bizottság látja el.

Az egyesület munkájának törvényességét Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melynek elnöke Kocsis-Nagy Zsolt, tagjai Jó György, Szekeres Endréné.

Az egyesület ügyvezető elnöke: Balázsné Nelhübel Henriette

A felügyelő bizottság elnöke: Kocsis-Nagy Zsolt

A szervezet székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 54.

Ez mellett további 7 telephelyen működik a városban.

A szervezetben az alkalmazottak száma 131 fő. Ebből szakmai munkában 32 szakember dolgozik. A többi alkalmazott a rehabilitációs foglalkoztatás részeként, mint ellátott van foglalkoztatva.

Regisztrált önkéntesek száma: 210 fő, ebből rendszeres önkéntes 21 fő. A szervezet állami normatív támogatásokból és pályázati forrásokból gazdálkodik. Valamint szolgáltatásaiért jövedelem függő térítési díjat kér.


A Mécses Egyesület szervezeti ábrája


A Mécses Egyesület szervezeti ábrája


Nagyobb térképre váltás

Egyesületünk fő stratégiai irányai:

Jövőkép:

Az egyesület célja, hogy a fogyatékkal élő és a problémákkal küzdő emberek életét minél hatékonyabb szolgáltatásokkal segítse.

2003. óta központban a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása és a védett foglalkoztatási lehetőségek biztosítása van, és erre épülnek, ezt követve segítik a többi szolgáltatások. A szervezet vezetőségének meggyőződése, hogy a fogyatékkal élő embernek is az épp emberekkel azonos világban, azonos körülmények és lehetőségek között kell élnie. A munkavállalás, a munkavégzés kulcs ebben, mert akkor érzi magát ő is hasznosnak és értékesnek, ha ebben helyet kap.

Fontosnak tartja, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatásainkat igénybe vevők egzisztenciát tudjanak teremteni maguknak, képesek legyenek a munkaerőpiacon érvényesülni. Az egyesület kizárólag olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek valós munkaerő-piaci keresletet elégítenek ki.Fontos feladatuk, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevőket felkészítsük a termelésben, gazdálkodásban, stb. való valódi részvételre. Szükségesnek tartja, hogy olyan külső partnerei is legyenek, ahol a hozzá fordulók szakmai felkészültségüket valódi termelőüzemekben is kipróbálhatják. A munkaerő-piaci szolgáltatások során a hangsúlyt a képesség- és készségfejlesztésre fektetik. Céljuk, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők öntudattal, felelősséggel viselkedjenek embertársaikkal és természeti-társadalmi környezetükkel szemben, szakmai munkájukat hassa át a környezet védelme, társadalmi életükben legyen fontos meghatározó szerepe az esélyegyenlőség általános értékeinek.

Az egyesület folyamatosan törekszik a szolgáltatási piacon elfoglalt helyének megtartására és továbbfejlesztésére. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi értékek mellett tovább emeljük szolgáltatásaink színvonalát, felkészítve célcsoportunkat a nyílt munkaerőpiacon való helytállás lehetőségére.

Tevékenysége középpontjában a hozzá forduló álláskereső mellett a foglalkoztató partner áll. Célunk, a munkaerő-piaci szolgáltatás minőségének élen tartásával, további javításával jelenlegi partnereink megelégedettségét, illetve jövőbeli partnereink növekvő számát biztosítsa.

Stratégia:

Az alapfunkciók ellátása mellett cél egy olyan egyesület megteremtése, amely naprakész, modern, a társadalom igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújt. A megváltozott munkaképességű emberek készségeinek kibontakoztatásával, a hátrányok lehetséges kiegyenlítésével azonos lehetőségeket kíván biztosítani a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. Nem feledkezik meg az olyan személyiségjegyek és magatartásformák kialakításáról, amely birtokában célcsoportunk képessé válik érdekei felismerésére és érvényesítésére.

Hosszútávon szeretnék, hogy a megváltozott munkaképességű emberek olyan fizetőképes, munkával és egzisztenciával rendelkező személyként élhessenek, akik képesek megfizetni a hátrányaik kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatásokat, rendelkeznek azzal a képességgel, hogy érdekeik felismerjék és meghozzák a megfelelő döntéseket. Olyan egyesületi segítő munka megteremtése, ami ezt szolgálja.